ממד"א נמסר בתגובה: "מד"א אינו מחייב בתשלום את מזמין האמבולנס, שכמובן יכול להיות כל אדם אשר נמצא בסביבה של אדם במצוקה רפואית. אגרת התשלום חלה על מקבל השירות בלבד".