הרבנים הראשיים לישראל הם אורחים מבוקשים בעולם ומתקבלים תמיד באהבה בקהילות היהודיות. שמונה פעמים נסע הרב הראשי האשכנזי דוד לאו לחו"ל במימון המארחים. לארבע מהנסיעות הצטרפה גם רעייתו, הרבנית ציפורה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

הנחיות היועץ המשפטי בנוגע לנסיעות שרים אוסרות חד משמעית מימון זר לנסיעת בן או בת הזוג, והרב לאו ידע את זה. כבר בשנה שעברה פנה אל היועץ המשפטי וביקש ממנו לקבל היתר מיוחד.

"בחלק מהכנסים מתקיימים מושבים שבהם אשת הרב הראשי נוטלת חלק פעיל", כתב אז הרב לאו. "הדבר גם עלול להיראות לא מקובל אם הרב יגיע לבדו. אנו מודעים להנחיות הקבועות בעניין, אך יש לנסיעות הרב מאפיינים המצדיקים התייחסות שונה מן הכללים."

במשרד היועץ המשפטי לממשלה לא התרשמו וקבעו חד משמעית: "גם בסיטואציות שתיארתם אין מנוס מצעידה בדרך המלך, לפיה לא תתאפשר הצטרפות בת הזוג לנסיעה במימון זר, ועל מנת לקבל היתר לכך, במקרים המתאימים, יש לפנות בבקשה לוועדת ההיתרים הפועלת מכוח חוק המתנות".

אין תמונה
פעל בניגוד לנהלים? הרב לאו

הרב מסתמך על סייג מעורפל 

מאז חילופי המכתבים הספיקה הגברת לאו להצטרף לנסיעותיו של בעלה לברלין, רוסיה, ניו יורק, שיקגו ולוס אנג'לס. בנסיעות אלה הסתמך הרב לאו על סייג מעורפל בחוות דעת היועת המשפטי, לפיה: "אם מיועד לאשת הרב תפקיד משמעותי עצמאי, עשוי הדבר להוות תמורה ראויה למימון הזר, באופן שלא ייחשב מתנה (אסורה) כהגדרתה בחוק".

אלא שהסייג הזה אינו אישור גורף, ועיון בלוחות הנסיעות שהוגשו לאישור לפני כל טיסה מעלה כי שמה של הרבנית ציפורה כלל לא הוזכר - לא כמלווה ולא כמרצה. אולי היה מי שרצה להסתיר את נוכחותה של הרבנית ממי שמאשר את הזמנת הרב הראשי עצמו.

בסביבת הרב לאו טוענים דווקא שרעייתו נטלה חלק פעיל בביקורים, אבל למרות הפניות שלנו לקבל את פירוט ההרצאות שערכה, אם בכלל, בארבעת הביקורים, בלשכת הרב העדיפו להסתפק בתיעוד מצולם וחלקי לדבריהם, של פועלה של הרבנית בכמה אירועים: חנוכת מקווה נשים ברוסיה, ביקור בבית ספר יהודי ופגישה עם נשות רבנים בקליפורניה.

הרבנית ציפורה לאו
הרבנית ציפורה לאו | צילום:

גורם משפטי: "יש חשד לפלילים" 

לא מדובר בדיוק בתפקיד עצמאי ומשמעותי המצדיק קבלה אוטומטית של המימון הזר והתעלמות מנוהל נסיעות השרים ובנות זוגם. על העובדה שמישהו בסביבת הרב לאו מבין שזה לא תקין מעידה ההצטיידות של הרב לאו בחוות דעת משפטית פרטית, שהוסתרה מהיועץ המשפטי של הרבנות. אגב, את חוות הדעת הזאת סירב הרב להציג היום.

המדינה אמנם לא הוציאה מכיסה אגורה ומדובר במימון הגופים המארחים, אבל יש טעם לפגם והתעלמות מהוראות המנהל התקין - במוסד ששמו נקשר בעבר בפרשיות שחיתות חמורות. "יש פה חשד לפלילים ובכל מקרה התעלמות בוטה מהנהלים", אמר לחדשות 2 גורם משפטי בעקבות חשיפת הפרטים. "נראה שהרב ידע היטב את מגבלות החוק וניסה לעקוף אותן".

מהרב לאו נמסר בתגובה: "במהלך נסיעותיה מסרה הרבנית הרצאות ונפגשה עם נשות רבנים, ביקרה בבתי ספר יהודיים וקיימה חוגי בית עם נשות הקהילה. נסיעותיה של הרבנית לאו נעשו לפי הוראות הדין ובהתאם לנהלים ברורים שנמסרו ללכת הרב הראשי על ידי משרד המשפטים בעניין זה, וכך תקפיד גם לעשות בעתיד".

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה: "ישנן הנחיות ברורות בדבר הצטרפות בת זוג של שר, רב ראשי וכו'. לגבי נסיעה של אשת הרב, בין השאר יש לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי של הרבנות ולקבל אישור של ועדת היתרים. המידע המוצג בכתבה הובא לראשונה לידיעתנו על ידי הכתב. אנו נלמד את הדברים ובמידת הצורך נחל בבדיקת הנושא."