weshoes
החדשות
החדשות

מהכפר הקטן באתיופיה למסדרונות עיריית ת"א

מהרטה ברוך כהן עלתה לישראל מאתיופיה בגיל 10. היום, לאחר שהתמנתה לתפקיד סגנית ראש עיריית ת"א, השתתפה באחת מתכניות הריאליטי הראשונות שנעשו כאן ונישאה לטייס קרב לשעבר, מהרטה בחרה לכתוב ספר ילדים - אודות סיפור חייה

weshoes