CES
החדשות
החדשות

העיר הירוקה בישראל - תל אביב

מדד חדש שפותח ע"י המרכז לקיימות מקומית של "מרכז השל" וחיים וסביבה בוחן עשרה היבטים שונים של פעילות ויזמות סביבתית ברשויות המקומיות. בשלב הראשון נבדקו רק 20 הרשויות שלקחו חלק בפרויקט שעת כדור הארץ ובהמשך צפויות להצטרף רשויות נוספות. תל אביב העיר הירוקה בישראל וגבעתיים במקום האחרון

לילך סונין | חדשות | פורסם 11/04/11 14:46