weshoes
חדשות
חדשות

פרטים חדשים בפרשת מותה של היולדת

פרטים חדשים בפרשת מותה של יולדת התאומים גלית סעדה אופיר. דוח המכון לרפואה משפטית מגלה שסיבת המוות היא דימום מפצע שנגרם במהלך הלידה, שאמור היה להיות במעקב הצוות הרפואי

סטרוברינט