אלעל
החדשות
החדשות

סכנה בתרסיסי צבע שנמכרים לילדים

הסכנה שבהימצאות העופרת במוצרים שונים כבר ידועה ומוכרת. כעת מתברר כי בתרסיסי הצבע הנמכרים גם לשימוש ילדים יש כמות גבוהה של החומר. בהיעדר תקן מסודר איש לא אוכף את הכמות והילדים חשופים לשלל סכנות