כך תוכלו לתרום לקמפיין של נגה: באשראי https://goo.gl/dk65es; בהעברה בנקאית: בנק הפועלים, סניף 781 חשבון 529506  עבור ״להושיט יד - נגה באומץ״. לאחר העברה יש להתקשר לטלפון 03-9090882 ולבקש קבלה עבור ההעברה; בהמחאה: עבור ״להושיט יד - נגה באומץ״ ת.ד. 80 אלעד; בטלפון מהארץ ומחו"ל: 03-9090882; באתר של עמותת "להושיט יד" www.l-yad.org