CES
החדשות
החדשות

אם אומנת תרמה כבד לבנה החולה

ל', רק בן 8, הגיע למשפחת אומנה לאחר שננטש על ידי משפחתו. כשהתגלה שהוא סובל מבעיה בריאותית קשה ונזקק לתרומת אונת כבד, אם המשפחה האומנת לא היססה ותרמה לו את אונת הכבד שהצילה את חייו תוך כדי סיכון חייה שלה. "הילד שלי נמצא במצב של סכנת חיים ואני יכולה להציל אותו - זו לא הייתה שאלה מבחינתי"

יואב אבן | חדשות | פורסם 12/07/15 22:43