תגובת ילנה מלישיבה: "החברה נאלצה לעצור את אספקת ערכות הדיאטה ללקוחות עקב מאות תלונות חמורות על איכות המזון המיוצר על ידי מפעל 'מבושלת'. מאחר שעצרנו את אספקת המזון, ניתנה הוראה לחברות כרטיסי האשראי לזכות את הלקוחות במלוא התשלומים שביצעו. אנחנו מקווים לחזור כבר בזמן הקרוב לפעילות מלאה, עם ספק חדש".

תגובת CIP מבוא חורון: "חברת סי.אי.פי מבוא חורון בע"מ דוחה מכל וכל את הטענות שהועלו נגדה. מדובר בטענות מופרכות שהועלו במטרה אחת – התחמקות מחיובים כספיים ברורים כלפי חברת ס.אי.פי בהיקף של קרוב לשלושה מיליון שקלים. לא בכדי הטענות הועלו בתגובה להודעתה של חברת ס.אי.פי כי תפעל לצורך גביית החובות המאמירים כלפיה.

"לצערנו, במשך תקופה ארוכה, חברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע״מ ומר אילון זרמון באופן אישי, לא עומדים בהתחייבויותיהם הכספיות כלפי חברת סי.אי.פי. כתוצאה מכך, ולמרות הרצון הטוב להמשיך ולשתף פעולה, אין באפשרותנו לספק לחברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ מוצרים עד להסדרת כלל החובות כלפינו, וכך הודענו לחברה מספר פעמים.

"למען הסר ספק: חברת סי.אי.פי מייצרת מזון איכותי, העומד בכל התקנים הרלוונטיים ונהלי העבודה המקובלים. חלק מהתלונות שהועלו בכתבה הינן תלונות לא נכונות של לקוחות אשר ביקשו לקבל פיצוי שלא כדין והדברים ידועים היטב לחברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ. תלונות חריגות אשר נמצאו מוצדקות, טופלו על ידי חברת סי.אי.פי באופן מיידי ולשביעות רצונם המלאה של לקוחות הקצה וחברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ.

"לא בכדי, רק לאחרונה – בחודש 9.2018 – חידשה חברת ילנה מלישב ישראל בע"מ את ההסכם לאספקת המוצרים עם חברת סי.אי.פי. זו אינה התנהלות מקובלת של חברה, אשר סבורה כי המוצרים המסופקים לה אינם משביעי רצון.

"צר לנו כי חברת דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ ומר אילון זרמון בחרו להפנות את מאמציהם להכפשת ספק המזון שעמד לצדם במשך שנים, חלף השקעת מאמץ בתשלום החובות הכבדים שנצברו כלפיו".