_OBJ

_OBJנתונים קשים עלו מהדוח השנתי של עמותת "עלם", שעוסקת בטיפול בבני נוער בסיכון. בשנת 2009 חל גידול של 15% במספר הנערות שנכנסו להיריון. 90 אחוזים מהן ביצעו הפלה. גם בשיעורי האלימות בקרב בני הנוער חלה עלייה מדאיגה של כ-10% במספר הדיווחים על אלימות בקרב בני נוער. את הנתונים האלה אולי ניתן להסביר בעזרת הנתון שיותר בני נוער נוהגים לצרוך אלכוהול באופן שגרתי, כבר בגיל 11.

בנוסף לנתונים האלה נרשם גידול משמעותי במספר הנערים שמוגדרים כמכורים להימורים. אחד הנערים, בן 18, שמוגדר כמכור, סיפר בתוכנית "שש" איך התחילה ההתמכרות ומה מצבו כיום. "יום אחד הלכתי עם חבר להסתובב בעיר ונכנסנו למשחקייה, שם היו בנוסף למשחקי וידאו גם מכונות להימורים. פרטנו כמה שקלים לאסימונים והתחלנו לשחק במכונות. בהתחלה הרווחנו, אבל אז התחלנו להפסיד".

משקלים בודדים לאלפי שקלים

אותו נער סיפר כי עם הזמן, גם הסכומים עליהם הימרו הלכו וגדלו. "בהתחלה זה היה כמה שקלים בודדים, אבל אז זה גדל למאות ואפילו לאלפי שקלים שהייתי מפסיד. היה לי כסף לממן את ההתמכרות שלי כי עבדתי. כשהפסקתי לעבוד התחלתי לגנוב כסף מההורים שלי".

הנער המשיך וסיפר כי מדובר בתופעה הולכת וגוברת של הימורים בקרב בני נוער. "אני מכיר הרבה מהמרים, ואנחנו גם משחקים פוקר באינטרנט בנוסף למכונות במשחקיות". לאחרונה החל הנער בטיפול בעמותת עלם, טיפול בו הוא אמור להיגמל מהימורים. "עכשיו זה כמה שקלים, אבל בעתיד אני יכול להפסיד את כל הבית". כך הסביר הנער את החלטתו לפנות לעלם בניסיון להיגמל.