ההורים של תלמידות המגמה החסידית בעמנואל, רובן ככולן ממוצא אשכנזי, לא רוצים שיעקבו אחרי סיפור ההפרדה המתמשך הזה.

הם החליטו שהאשכנזיות לא ילמדו עם הבנות הספרדיות - ויהי מה. בג"צ אמנם קבע מזמן שיש אפליה, וזכות הבנות הספרדיות לשוויון נפגע, משרד החינוך הורה לבית הספר לאחד בין הכיתות - אבל המשפחות החרדיות הללו החליטו להוציא את הבנות מבית הספר.

הטענה: החיכוכים בין הבנות הספרדיות לאשכנזיות בלתי אפשריים. "הרמה הרוחנית שונה, הבנות פשוט לא יכולות להיות ביחד", מסבירים ההורים.

בהצצה ראשונה לכיתות, שתי הדירות השכורות, זה נראה רגיל. יומן נוכחות, מורות ולוח. אבל מה חסר? בנות אשכנזיות. בינתיים בית הספר שנותר ספרדי  רובו ריק. הכיתות של המגמה החסידית-האשכנזית נעולות, ובכל המוסד נותרו בקושי 50 תלמידות.

ומה הלאה? המנהלת אמורה לשלוח מכתבי אזהרה להורים, אבל מסרבת לעשות זאת מחשש שתיחשב ל'מוסרת'. במקום מכתב המנהלת, מסתובב כאן עכשיו מכתב אחר, אותו רשם הרב ש"ך לפני שנים רבות: "בלי שום תירוצים ואמתלות מחוייבים (המנהלים) לקבל תלמידים מבני עדות המזרח". אולי בג"ץ יצליח לשכנע אותם שיש צדק בדבריו של הרב שך.