אפליה בישראל 2010: בגן ילדים בבאר שבע מופרדים בכל בוקר ילדים אתיופים וילדים לבנים ששוהים במהלך היום באותו גן אך בכיתות נפרדות. החלוקה הגזעית הזאת נעשית תחת אפם של מפקחי המדינה שלא עושים דבר לטיפול בתופעה.

אחת הגננות המועסקת בגן הילדים, תועדה במצלמה נסתרת כשהיא אומרות: "מה הפרידו בניהם? הם לא היו ביחד אף פעם". מתוך העדות מתברר כי אותה הפרדה גזעית בין הילדים שקטנים מידי להבין את המתרחש, נמשכת כבר זמן רב.

ואם זה אינו מספיק מקומם, לא ניתן להבין מדוע דווקא בכיתה בה שוהים הילדים הלבנים הסביבה היא מטופחת ומרווחת ואילו כיתת הילדים האתיופים מוזנחת ביותר וגודלה קטן בהרבה.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "המשרד פתח בבדיקה והוא מגנה ומוקיע כל תופעה של גילויי גזענות. יודגש כי במקרים בהם התגלו בעבר תופעות של אפליה על רקע גזעני, נקט המשרד במדיניות נחרצת וברורה למניעתן".