איפה עומדים תלמידי ישראל ביחס לעולם? שר החינוך גדעון סער מכנס בשעה זו מסיבת עיתונאים במשרדו בתל אביב, שם הוא ובכירי המשרד יציגו את תוצאות מבחני המיצ"ב האחרונים, שנערכו בקרב 111,172 תלמידים.

הנושאים שנבחנו הם מתמטיקה, עברית, מדעים וגם תחושת ביטחון בית-ספרי. המבחנים מתקיימים מדי שנה בכיתות ה' ו-ח'. מבחן בשפת אם מתקיים גם בכיתה ב'. כאן בחדשות 2 באינטרנט העברנו לכם שידור חי ורציף ממסיבת העיתונאים.

בפתח דבריו אמר שר החינוך כי "קבענו יעד להעלות את נתוני הזכאות לבגרות ואנו עומדים בו. אנחנו נמצאים בכיוון הנכון ויש במערכת אנשים מצוינים שמובילים את התכנית לקידום ההישגים, שמשפיעה לטובה על ההישגים בכל המקצועות".

מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, הציגה את הנתונים. "בהשוואה בין דוברי עברית וערבית על אותו רקע סוציו אקונומי, הפערים מצטמצמים עד לא קיימים", ציינה ד"ר מיכל בלר. "מה שמצביע על כך שלא שמדובר כלל בשאלה אתנית, אלא חברתית-כלכלית". 

בכיתה ה', במבחני המדע והטכנולוגיה, הישגי התלמידים נותרו בתש"ע ללא שינוי, זאת לאחר עלייה ניכרת בשנים האחרונות. בקרב דוברי העברית - ללא שינוי של ממש, ובקרב דוברי הערבית - עלייה. הישגי התלמידים דוברי העברית נותרו גבוהים מהישגי דוברי הערבית גם בתש"ע, למרות שהפער הצטמצם.

בכיתה ח' במבחני המדע והטכנולוגיה חלה עלייה כללית בקרב בתי הספר. אצל דוברי העברית התרחשה עלייה קלה, בעוד אצל דוברי הערבית חלה עלייה ניכרת. ועדיין, ציוני דוברי העברית גבוהים יותר מציוני דוברי הערבית. הפער ביניהם הצטמצם.

באנגלית, ההישגים בכיתה ה' לא השתנו אצל שני המגזרים ועדיין, כמו בשנים קודמות, הישגי דוברי העברית טובים יותר. בכיתה ח' באנגלית, ישנה עלייה קלה בהישגים. בדוברי העברית לא היה שינוי של ממש, ואילו בקרב דוברי הערבית - עלייה ניכרת. הישגי דוברי העברית עדיין גבוהים יותר, למרות שהפער הצטמצם.

המבחנים במתמטיקה בכיתה ה' מצביעים על שיפור בהישגים בשני המגזרים. הישגי דוברי העברית עדיין גבוהים יותר מהישגי דוברי הערבית. בכיתה ח' ההישגים נותרו ללא שינוי משמעותי, בקרב דוברי הערבית חלה ירידה קלה. הפער לטובת דוברי העברית התרחב.

במבחן בעברית לכיתות ה', חלה עלייה מתמדת לאורך השנים האחרונות. בכיתה ח' לא חל שינוי של ממש. במבחנים בערבית לכיתות ה' ההישגים עלו במקצת, בעוד בכיתות ח' הם דווקא ירדו.  

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק