האם תופעת הגירושין בישראל במגמת בלימה? כך לפחות עולה מהנתונים שמפרסמת היום הנהלת בתי הדין הרבניים.

על פי הנתונים, בשנה האחרונה חלה ירידה של 2.3 אחוזים במספר המתגרשים בישראל: בשנת 2008 התגרשו 10225 זוגות, זאת לעומת 9986 זוגות שנפרדו לדרכם בשנת 2009.

במגדל העמק נרשמה ירידה של לא פחות מ-43 אחוזים בשיעור המתגרשים. בגדרה נרשמה ירידה של 31 אחוז, ובמודיעין ירידה של 16 אחוז. תל אביב היא עדיין שיאנית הגירושים עם לא פחות מ-791 זוגות שנפרדו השנה.

בטבריה נרשמה העלייה החדה ביותר: 26 אחוזים יותר של זוגות שהתגרשו לעומת השנה שעברה, וגם בירושלים הבירה נרשמה עלייה - 6 אחוזים יותר מהשנה שעברה.