תגובת עיריית ירושלים: "שילוב הסייעות בעלות המוגבלות הינו פרויקט של משרד החינוך שהחל והסתיים. מינהל החינוך בעיריית ירושלים בחר להמשיך בפרויקט, ומממן כיום את משרותיהן של כ- 5 סייעות בעלות מוגבלות בגני הילדים ברחבי העיר, מתוך תפיסת מוסדות החינוך הירושלמיים כמקדמים שוויון הזדמנויות וצמצום פערים. מתוך ראיית חשיבות הפרוייקט, מינהל החינוך בוחן בימים אלו את החלופות האפשרויות לקליטת סייעות נוספות בעלות מוגבלות בחינוך הירושלמי".