weshoes
חדשות
חדשות

בתיה"ס המככבים – המתוקצבים ביותר

משרד החינוך חושף את הנתונים על כל בתי הספר בארץ; מההישגים, ועד לסכומים שהושקעו בתלמידים. מבית בתי הספר בולט במיוחד בית הספר למדעים ולמנהיגות בירכא שנמצא במקום הראשון באנגלית ומתמטיקה לחמש יחידות. לצד המברכים, לא כולם מרוצים מחשיפת הנתונים- וחוששים מתחרות ציונים שתחריף

סטרוברינט