תגובת משרד החינוך: בית הספר בשום פנים ואופן לא ייסגר שכן הוא מתוקצב ככל בתי הספר של החינוך המיוחד במדינת ישראל, וימשיך להיות מתוקצב כך. הגרעונות הם עניינה של המועצה המקומית.

תגובת משרד הרווחה: המועדונית תמשיך לעבוד רק בהפעלה של זכיין אחר שיוכל לקלוט את צוות העובדים הקבוע אם יימצאו מתאימים.