מעיריית תל אביב נמסר בתגובה: "הגורם הרלוונטי אליו הייתה צריכה להיעשות הפנייה הוא מנהל ההנדסה שמסדיר את רישיונות גני הילדים, בניגוד לגורמים שהוצגו בכתבה. במידה והליך הבקשה לא נעשה כחוק, מחלקת הפיקוח על הבנייה אוכפת ומגישה כתבי אישום. נזכיר כי מלבד הליך הוצאת ההיתר, הנושא הפדגוגי אינו באחריות העירייה".