נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה מסכמת את שנת 2016 ומפרסמת היום (ראשון) את נתוני התלונות שהוגשו בשנה שחלפה. על פי הנתונים, במהלך שנת 2016 טופלו 708 פניות בנציבות, עם עליה חדה של תלונות על רקע מיני.

 לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

מניתוח הנתונים עולה כי בפניות על רקע הטרדה מינית חל הגידול החד ביותר - משלוש פניות ב-2015 ל-25 פניות בשנה שחלפה , פי שמונה יותר. גם בפניות על רקע מין נרשם גידול חד של 137.1%. כשמינית מהפניות בנושא אפליה על רקע מין היו בנושא פערי שכר.

נתוני הדוח נחשפים
נתוני הדוח נחשפים | צילום:

מנגד, נרשמה בשנת 2016 ירידה בשיעור הפניות על רקע היריון, הורות, טיפולי פוריות, גיל ושירות מילואים. בסך הכל, נרשמה ירידה של 2.9% בפניות לנציבות, בעיקר על רקע הירידה במספר הפניות בנושא אפליה על רקע הריון, המהוות השנה רבע מהפניות לנציבות השוויון, לעומת כשליש מהפניות בשנים קודמות.

כ-27.3% מהפניות לנציבות בשנת 2016 היה על אפליה על רקע הריון, 12% מהפניות היו בנושא אפליה על רקע מין, 9.3% בנושא אפליה על רקע לאום, ו- 8.9% בנושא אפליה על רקע גיל.

עליה במספר הפניות על רקע מין
עליה במספר הפניות על רקע מין | צילום:

שונות בין גברים לנשים בנושאי הפניות

הנתונים מלמדים על שונות בנושאי הפניות בין גברים. כמחצית מפניות הנשים היו בנושאי אפליה על רקע הריון או על רקע מין. לעומת זאת, 51.4% מפניות הגברים מתפרסות על פני ארבעה נושאים עיקריים - אפליה על רקע גיל (14.0% מפניות הגברים), הריון (13.6), שירות מילואים (12.6%) ולאום (11.2%).

גם בחינה של שלבי התעסוקה בכל אחד מנושאי האפליה של נשים וגברים מלמדת על שונות. פניות של נשים בנושא אפליה על רקע גיל נוגעות בעיקר לפיטורים, כ-46.7% מהפניות, ורק 30% מפניותיהן בנושא זה נוגעות לקבלה לעבודה. אצל הגברים המצב הפוך - 53.3% מפניות הגברים בנושא אפליה על רקע גיל נוגעות לקבלה לעבודה, ואילו רק 23.3% מפניותיהם נוגעות לפיטורים.

"שוויון ההזדמנויות בעבודה הכרחי ליצירת מוביליות חברתית שמניעה את הכלכלה ומבססת חברה שוויונית ובריאה", אמר שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ. "אנו נתגבר את מערך ההסברה ונלווה מעסיקים ככל שיידרש על מנת להטמיע את החשיבות בגיוון ההון האנושי. יחד עם זאת, לא נהסס לפעול נגד מעסיק שיפלה עובד על רקע מינו, מוצאו או דתו".