שמונה חודשים שהמועצה המקומית מטולה מפונה ונטושה בהוראת הממשלה והמקום הוכרז כשטח צבאי סגור. התושבים אינם ואת המקום מאכלסים בעיקר חיילים. המושבה ספגה מתחילת המלחמה מאות רקטות וטילי נ"ט. לפחות 170 בתים ומבני ציבור נפגעו - כ-35% מכלל המבנים. כל זה לא מונע מהמשרד לשירותי דת לדרוש מראש המועצה דוד אזולאי להשיב למדינה כמעט חצי מיליון שקלים על "השתתפות הממשלה בהוצאות תקציב המועצה הדתית". מקריית שמונה דורש המשרד לשירותי דת החזר של כמיליון וחצי שקלים.

"היות וכך, הריני להודיעך כי סכום השתתפות הממשלה בהוצאות תקציב המועצה הדתית מטולה לשנת 2024 יעמוד על סך של 876,839 שקלים", נאמר במכתב שנשלח מהמשרד לשירותי דת לראש המועצה אזולאי. "המהווים שיעור של 63.9% וסכום השתתפות הרשות מטולה בהוצאות תקציב המועצה הדתית מטולה יעמוד על סך של 495,366 שקלים".

משרד הדתות לעיריית מטולה
משרד הדתות לעיריית מטולה

עוד נכתב: "נדגיש כי אין אפשרות לערער על אחוזי ההשתתפות אלא רק על סכום ההשתתפות. משמעות העניין היא שאם הערעור יתקבל, ותקציב המועצה הדתית יופחת, הרי שגם סכום ההשתתפות של המשרד יופחת בהתאם לאחוזי ההשתתפות שנקבעו. אמות המידה להחלטה בבקשות להפחתה בתקציב נקבעו במסגרת החלטת ממשלה".

"לתשומת ליבך, אם השרים יאשרו את הבקשה להפחתת סכום ההשתתפות כפי שהוגשה או בשינויים שימצאו לנכון, הודעה על סכום ההשתתפות החודשי המופחת תפורסם ברשומות", נכתב בהמשך. "עד אז מחויבת הרשות להמשיך ולהעביר את סכום ההשתתפות החודשי המקורי שנקבע לה".

גם קריית שמונה, שסופגת מאז תחילת המלחמה מאות פגיעות בשטחה, נדרשה לשלם סכום כסף רב למשרד לשירותי דת: "הריני להודיעך כי סכום השתתפות הממשלה בהוצאות תקציב המועצה הדתית קריית שמונה לשנת 2024 יעמוד על סך של 2,697,380 שקלים, המהווים שיעור של 62.2% וסכום השתתפות הרשות קריית שמונה בהוצאות תקציב המועצה הדתית קריית שמונה יעמוד על סך של 1,641,696 שקלים, המהווים שיעור של .37.8%".

ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי
ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי

דוד אזולאי, ראש עיריית מטולה השיב: "אני לא אשלם את הכסף הזה. על מה הכסף הזה? לאן הגענו? אין פה כלום. הכול סגור? לא תגידו שיש פעילות. אצלנו כל עובד שלא היה בו צורך יצא לחל״ת. זה ג׳ובים זה מה שזה נותן".

ממשרד הדתות נמסר בתגובה: "התקציב נקבע בחוק לכל הארץ בבת אחת, ואנחנו מבינים את המורכבות והמקרה המיוחד ומנסים למצוא פתרון".