החל תהליך שחרור החטופות לישראל
החל תהליך שחרור החטופות לישראל
נציג חמאס ונציג ג'יהאד לוחצים ידיים אחרי העברת החט
נציג חמאס ונציג ג'יהאד לוחצים ידיים אחרי העברת החטופים
רימון קירשט ומירב טל בדרך לארץ
רימון קירשט ומירב טל בדרך לארץ
החל תהליך שחרור החטופות לישראל
עדה שגיא מועברת לידי הצלב האדום
תמר מצגר בדרך לשטח ישראל
תמר מצגר בדרך לשטח ישראל
דיצה הימן בדרך לישראל
דיצה הימן בדרך לישראל
אופליה רויטמן בדרך חזרה לארץ
אופליה רויטמן בדרך חזרה לארץ
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל
החטופות בשטח ישראל