שילוב החרדים בחברה הישראלית ברקע המהפכה המשפטית: בסקר שפורסם היום (ראשון) ונערך על ידי חברת דיירקט פולס עבור המכון החרדי למחקרי מדיניות, עולה כי כמחצית מהציבור החרדי סבור שמאז הקמת הממשלה האחרונה ותחילת המחאות נגד הרפורמה המשפטית, הורע היחס כלפיו. למרות זאת, לרובם המוחלט חשוב שהחברה החילונית תראה את הציבור החרדי בעין טובה.

הסקר נערך בקרב 420 נדגמים המהווים מדגם מייצג של החברה החרדית בישראל, והוא עושה ניסיון להבין את השפעות הרפורמה המשפטית ואירועי המחאה על הציבור החרדי. כמו כן, הסקר בדק האם מאז הקמת הממשלה ותחילת המחאות התגברה העוינות במרחב הציבורי כלפי החברה החרדית, ומה הנושאים החשובים ביותר עבור הציבור החרדי שהממשלה תקדם.

תוצאת הסקר מראות שהנושאים החשובים ביותר שעל הממשלה לקדם לפי הציבור החרדי, הם חקיקת הרפורמה המשפטית (כ-43% מהמצביעים) – ולאחר מכן טיפול ביוקר המחיה (32%). יחד עם זאת, 79% ענו כי חשובה להם במיוחד תחושת האחדות בחברה הישראלית. רק 22% מהחרדים טוענים שהמחאה החלישה את תמיכתם בשותפות עם גוש הימין.

כמחצית מהציבור החרדי (49%) סבורים כי המחאה נגד המהפכה, ובמיוחד הסערה הציבורית שנלוותה לה, פגעו בניסיונות לשלב את המגזר החרדי בחברה הישראלית. מנתוני הסקר עולה כי 58% בציבור החרדי סבורים כי מאז הקמת הממשלה ותחילת המחאה נגד הרפורמה המשפטית הורע היחס כלפיהם במרחב הציבורי. 56% מהציבור החרדי אף טענו כי חוו עוינות כלפיהם במרחב הציבורי.

 

למרות כל זאת, לרוב מוחלט בחברה החרדית, כ-74%, חשוב שהחברה החילונית תראה את הציבור החרדי בעין טובה. 42% מהציבור החרדי ענו כי הם בעד הגדלת המעורבות של חרדים בחברה הישראלית, 36% רוצים להמשיך להתנהל כפי שהיה עד היום, ו-22% רוצים להגביר את ההתבדלות מהחברה החילונית.

נתוני הסקר המלאים יפורסמו הערב בכנס "הרפורמה המשפטית בראי החברה החרדית" שעורך המכון החרדי. בכנס ייבחנו השלכות הרפורמה על הציבור החרדי והאתגרים החדשים שנוצרו בעקבותיה ביחסי חילונים-חרדים בישראל.