ארץ הצבר מתרחבת: כמדי שנה ביום העצמאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס) חושפת את נתוני אוכלוסיית ישראל ביחס לשנים הקודמות. גם היום (שני) מתפרסמים נתוני הלשכה לקראת יום העצמאות שנת תשפ״ג, ומתוכם עולה כי בערב יום העצמאות ה-75 למדינה אוכלוסיית ישראל מונה 9.727 מיליון נפשות: 73.5% מתוכם יהודים, 21% ערבים, ו-5.5% אחרים.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות, וכיום מונה פי 12 מהאוכלוסייה בעת הקמת המדינה. מיום העצמאות שכבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-216 אלף בני אדם – גידול של 2.3% מהשנה שעברה. בתקופה זו נולדו כ-183 אלף תינוקות, הגיעו ארצה כ-79 אלף עולים ונפטרו כ-51 אלף בני אדם. עוד פרסמה הלשכה כי מקום המדינה הגיעו לישראל למעלה מ-3.3 מיליון עולים, כמעט 50% מהם הגיעו החל משנת 1990.

 

 

 

לפי הלמ״ס, אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: כ-28% מהאוכלוסייה הם ילדים בגילי 0-14, וכ-12% הם בני 65 ומעלה. בנוסף, בסוף שנת 2021 כ-46% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיו במדינת ישראל, וכ-79% מהיהודים בישראל הם ״צברים״ – ילידי המדינה.

ומה צופן העתיד?

בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.1 מיליון בני אדם, ובשנת 2040 – כ-13.2 מיליון. בשנת 2048, יום העצמאות ה-100 לישראל, צפויה האוכלוסייה למנות 15.2 מיליון בני אדם.