45 איש נספו במהלך הילולת ל"ג בעומר בקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. העובדה כי הנספים באסון הם בני הציבור החרדי והדתי, ביניהם רבנים וילדים, העלתה את השאלה בקרב ציבור המאמינים מדוע "נגזר" עליהם למות. הרב חיים קניבסקי, מנהיג הזרם הליטאי במגזר החרדי, השיב על השאלה במכתב שפורסם היום (שלישי) ואמר כי מדובר ב"גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים". עם זאת, הרב ציין שיש צורך "להתחזק" בתורה, נשים בצניעות, בנטילת ידיים ובכוונה באמירת ברכות.

במכתב שכתב הרב שאול יצחק קניבסקי, בנו של הרב חיים קניבסקי, הוא ציין כי הוא שוחח עם אביו "אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל"ג בעומר במירון, ואמרתי כולם שואלים ובקשוני לשאול על מה עשה ה' ככה לנו ומה יש לתקן לעצור מידת הדין הנוראה".

בתשובה לשאלת הבן, השיב הרב קניבסקי:  "זה גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים". הבן המשיך לספר כי שאל את אביו "במה לתקן", והוא השיב: "להתחזק בתורה ובהתמדת התורה, וחזר על זה כמה פעמים, ונשים שיתחזקו בצניעות. אחרי כמה רגעים אמר שלא מקפידים על הלכות נטילת ידיים לסעודה בכל פרטי ודקדוקיה, ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלוקים".

בהמשך הדברים מפרט הבן את המקור ההלכתי לחשיבות האמירה והכוונה בברכות בכל יום, ובסיום המכתב חתם אביו במילים: "הדברים נכונים, חיים קניבסקי".