נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי, חתם היום (חמישי) על צו האוסר על הדלקת מדורות ברחבי הארץ בתאריכים שבהם מציינים את ל"ג בעומר. עם זאת, ההילולה במירון נחשבת לאזור מפוקח ועל כן היא תתקיים כרגיל כולל הדלקת מדורות. 

"מטרת הצו היא לצמצם פגיעה בחיי אדם וברכוש מתוך הבנת כובד האחריות, והסכנות הכרוכות בהדלקת אש", נכתב בהודעת הכבאות. "האקלים בישראל מחייב העלאת המודעות הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש והתנהגות אחראית בטבע". 

תוקף הצו היום מ-27 באפריל בשעה 08:00 ועד ל-2 במאי בשעה 20:00, והוא יחול על כל הארץ למעט החרגות המצויות בצו.

אלה האזורים החריגים שבהם יתאפשר להדליק מדורה: 

א. באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז, צומת הערבה).
ב. באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות, וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.

במקומות שבהם הותרה הדלקת מדורות כמפורט לעיל, ההדלקה תיעשה בכפוף למפורט להלן:
1. מדורה המצויה בתוך גומה באדמה - בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
2. מדורה שאינה בתוך גומה:
א. המרחק בין מדורה ליער - יותר מ-300 מטר. ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי. ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק - יותר מ-40 מטרים. ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון - יותר מ-20 מטרים. ה. המרחק בין מדורה למבנה - יותר מ-50 מטרים. ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יותר מ-5 מטרים. ז. גודל בסיס מדורה לא יותר מ-3 מטרים.