הדוח השנתי של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן המתפרסם היום (שני) חושף נתונים מטרידים על הרפורמה במבחני הנהיגה. המהלך שאותו הוביל השר ישראל כ"ץ להפרטת הטסטים והעברת האחריות עליהם ל-2 חברות פרטיות, שיצא לפועל ביולי 2018, אמור היה לשפר את השירות לאזרח. בפועל, כותב המבקר, כיום קשה יותר לעבור את המבחן.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

משרד המבקר גילה כי שיעור הנבחנים שעברו את מבחן הנהיגה עמד במחצית הראשונה של שנת 2020 על 38.8% ובשנת 2019 היה שיעור המעבר 38.4%. מדובר בירידה משמעותית משיעור מעבר של 44.8% ערב הרפורמה. כמו כן הסיכוי לעבור את המבחן היה שונה בין 2 החברות - בשנת 2020 בחברה אחת היו לנבחן כ-40% סיכוי לעבור לעומת כ-38% בחברה השנייה.

בנוסף, שיעור הערעורים על תוצאות מבחני הנהיגה שהתקבלו או שנקבע בעקבותיהם מבחן חוזר היה 8.5% בין אפריל 2019 לאוגוסט 2020. זאת לעומת 1.7% בתשעת החודשים הראשונים של הרפורמה. גם עלותם של מבחני הנהיגה עלתה.

בעוד הנבחנים משלמים אגרה של 141 שקלים, מחיר המבחן גבוה ב-20.4 שקלים נוספים שאותם נדרשת המדינה להוסיף. בהתחשב בכך שבשנת 2019 בוצעו 617,599 מבחני נהיגה, הדבר מצביע על פער תקציבי של כ-12.6 מיליון ש"ח.

על כ"ץ: עשה מהלכים גדולים (צילום: הדס פארוש, פלאש 90, חדשות)
צילום: הדס פארוש, פלאש 90, חדשות

עקב הקושי של החברות לעמוד בתנאי המכרז העניק להם משרד התחבורה הקלות שונות. הגם שחלק מההקלות ניתנו בהחלטת ועדת המכרזים, מבקר המדינה מציין כי הדבר עלול להוות תמריץ למציעים עתידיים במכרזים דומים למיקור-חוץ של שירותים חיוניים להגיש הצעות כדי לזכות במכרז, ולאחר מכן לבקש הקלות ושינויים.

עוד עלה כי משרד התחבורה לא צפה את הקושי בגיוס בוחני נהיגה בעלי ניסיון ונדרש לתת הקלות לזכיינים, בין היתר בתנאי ההכשרה של הבוחנים שנקבעו במכרז. לחיוב צוין בדוח כי בעקבות הרפורמה שופר השירות לציבור הנבחנים, וזמן ההמתנה למבחן הנהיגה התקצר במידה ניכרת – מ-90-60 ימים ל-14-7 ימים בלבד.

מבקר המדינה מתח ביקורת על משרד התחבורה וציין בדוח כי מומלץ שמשרד התחבורה יפיק לקחים מיישומה של הרפורמה. בעתיד, הוא ממליץ, כי לפני פרסום מכרז לקבלת הצעות תתבצע עבודת מטה מעמיקה לצורך הקטנת רמת אי-הוודאות והצגת נתונים מדויקים ככל האפשר. בכך הוא רומז למעשה שלא נעשתה במשרד עבודת מטה כנדרש.

כמו כן ממליץ המבקר כי משרד התחבורה יבצע סקר שביעות רצון בקרב התלמידים ומורי הנהיגה לצורך הפקת לקחים מהרפורמה וטיוב השירות לציבור. כמו כן אנגלמן סבור כי יש לגבש תוכנית להשלמת הפערים שנוצרו בתקופת הקורונה בנוגע למבחני הנהיגה ולבחון תגבור של מספר הבוחנים, לשם הפחתת זמני ההמתנה עקב פערים אלו.