חרדים בישראל, מודל 2019: פחות לימודים ועבודה, יותר אינטרנט וחופשות – כך עולה מ"שנתון החברה החרדית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה. לפי הנתונים שמתפרסמים היום (שלישי), בעוד שנמשכת מגמת העלייה במספר האברכים, בקצב גבוה יותר מכניסת גברים לשוק העבודה, רמת החיים של האוכלוסייה החרדית עולה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

מהנתונים עולה כי בשנים 2015-2018 נבלם שיעור התעסוקה של הגברים החרדים – רק 51% מהגברים החרדים עובדים, לעומת 87% מהגברים היהודים שאינם חרדים. בשנת 2015, 52% מהגברים החרדים עבדו. בקרב הנשים החרדיות, לעומת זאת, המגמה הפוכה: 76% מהן עובדות, לעומת 71% בשנת 2015. גם הפערים בינן לבין מקבילותיהן הלא-חרדיות קטן יותר, שכן 83% מהנשים היהודיות הלא-חרדיות עובדות.

מבכים את חורבן בית המקדש
אברכים. גידול משמעותי | צילום: AP

במקביל, נרשמה עלייה במספר האברכים: בשנת 2018 עמד מספרם של האברכים הישראליים על 86 אלף – זינוק של 30% לעומת 2015, אז עמד מספרם על 66 אלף. גם מספר בחורי הישיבות גדל משמעותית, ב-21% - מ-30 אלף ל-37 אלף. בשנת 2018 לבדה נרשמה עלייה של 6% במספרם, וזאת למרות שהגידול במספר החרדים עומד על 4% בלבד.

בהתאמה, גם ההכנסה החודשית (ברוטו) למשק בית חרדי קטן משמעותית מזה של משק בית יהודי לא-חרדי: 15,015 לעומת 22,190 שקלים בשנת 2017 – זאת למרות שבשנה זו נרשמה עלייה של 10% בהכנסה החודשית ברוטו למשק בית חרדי, לעומת 5% בלבד במשקי בית יהודיים לא-חרדיים. בשל כך, 55% מהילדים החרדים חיים מחת לקו העוני, לעומת 9% מהילדים היהודים הלא-חרדים. 26% מהילדים החרדים חיים בחוסר ביטחון תזונתי. עם זאת, חלה ירידה משמעותית בעוני בקרב משפחות חרדיות, מ-52% משפחות חרדיות עניות ב-2015 ל-43% ב-2017.

עלייה במספר הסטודנטיות והסטודנטים - אבל פחות

בעשור האחרון חל גידול של פי 2.5 במספר החרדים – גברים ונשים – הלומדים לתואר אקדמי. עם זאת, בשנים האחרונות חלה האטה בקצב עליית מספר הסטודנטים החרדים, במיוחד בקרב הגברים החרדים. בעוד שבעשור כולו חלה עלייה של 12.5% בממוצע בשנה, בשנתיים האחרונות גדל מספר הסטודנטים החרדים ב-9%, ובמספר הסטודנטיות החרדיות ב-12%. סך הכל, בשנת הלימודים תשע"ט למדו במוסדות אקדמיים כ-12 אלף סטודנטים חרדים, 3.8% מכלל הסטודנטים. 70% מהם היו סטודנטיות.

מחנה אימונים לנשים חרדיות
סטודנטיות חרדיות (ארכיון)

סטודנטים חרדים לומדים בשיעור גבוה מכלל הסטודנטים חינוך והוראה (35% לעומת 18%), מקצועות עזר רפואיים (12% לעומת 6%) ומנהל עסקים (12% לעומת 10%). מנגד, בולטת היעדרותם מלימודי ההנדסה (9% לעומת 21%). הנתונים מצביעים על רצון ללמוד מקצועות פרקטיים וכאלה המאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית, אולם מחסור בידע קודם הכרחי ללימודי הנדסה, שפותחים אפיק להכנסה גבוהה במיוחד.

עוד לפני הלימודים האקדמיים, חלה עלייה משמעותית בשיעור התלמידים החרדים שנבחנים בבחינות בגרות, מ-23% בשנת הלימודים 2004/05 ל-35% בשנת הלימודים 2016/17. שיעור התלמידות החרדיות שניגשו לבחינות בגרות עלה מ-31% בשנת הלימודים 2008/9 ל-51% בשנת הלימודים 2016/17. דווקא בקרב הבנים נרשמה ירידה קלה, מ-16% ל-14%.

מוציאים רישיון נהיגה וגולשים באינטרנט

תחום בו החרדים מצמצמים פערים מול החברה הלא-חרדית הוא אורח החיים: עלייה משמעותית נרשמה בקרב החרדים בני ה-20 ומעלה שמציינים שיש במשק הבית שלהם מכונית – מ-31% ב-2003 ל-44% ב-2018. ל-59% מהחרדים ו-32% מהחרדיות יש רישיון נהיגה – לעומת 89% ו-74% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, בהתאמה.

משתתפים בתכנית
לומדים - אבל פחות (ארכיון) | צילום: מתוך עמוד הפייסבוק "משפיעי - חרדים לשירות המדינה"

בשנים 2017-2018 כ-54% מהחרדים בגילאי 20 ומעלה נפשו בישראל לעומת 60% מהאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, ו-17% נפשו בחו"ל (לעומת 52% מהאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית). מדובר בעלייה ניכרת, שכן בשנים 2013-2014 עמד הנתון על 12% בלבד. בנוסף, מזה כמה שנים שחלה עלייה הדרגתית בשיעור החרדים שמשתמשים באינטרנט: כ-49% בשנים 2017-2018, לעומת 28% ב-2008-2009. 60% מדווחים על שימוש במחשב.

סך הכל מונה היום האוכלוסייה בישראל 1.125 מיליון נפשות, כ-12% מהחברה הישראלית. קצב הגידול שלהם עומד על כ-4% בשנה, לעומת 1.9% של כלל האוכלוסייה. מחצית מהאוכלוסייה החרדית בת פחות מ-16, ונחשבת לאוכלוסייה צעירה במיוחד. אם מגמת גידול זו תמשיך, האוכלוסייה החרדית תכפיל את גודלה מדי 16 שנים.