אומרים שזאת מערכת הבחירות המכוערת ביותר שנראתה כאן, ושהרפש שהטיחו זה בזה המועמדים, השתלט על כל השיח ומשפיע על הבוחרים בקבלת ההחלטה. האמנם? מחקר מקיף שבחן את עמדות הציבור בסוגיות הנוגעות לחייהם הפרטיים של פוליטיקאים, חושף ממצאים מעניינים על השפעתן על דפוסי ההצבעה. הממצאים החדשים, נאספו בשבועיים האחרונים כחלק ממחקר המתנהל מזה 13 שנים על-ידי ד"ר דנה רביב מאוניברסיטת אריאל וחוקר התקשורת פרופ' יחיאל לימור.

מממצאי הסקר עולה כי 4% אחוז  מהנשאלים השיבו כי לא יצביעו למועמד שהולך לטיפול פסיכולוגי; 7% אחוז לא יצביעו למועמד שמנהל רומן מחוץ לנישואים; 1.5% לא יצביעו למועמד שמקיים יחסים הומוסקסואליים ו- 31% לא יצביעו למועמד שנוטל כדורים פסיכיאטריים. 

עד כמה התרחישים האלה משפיעים על איך שהבוחר מתרשם מהפוליטיקאי? הסקר מראה של-6% מקרב הציבור הישראלי "הכי חשוב לדעת" אם פוליטיקאי הולך לטיפול פסיכולוגי,  ל-9% הכי חשוב לדעת אם הוא מנהל רומן מחוץ לנישואין ול-2% בלבד הכי חשוב לדעת אם הוא מקיים יחסים הומוסקסואליים. לעומת זאת, ל-33% "הכי חשוב לדעת" אם הוא נוטל כדורים פסיכיאטריים. מחצית מכלל הנחקרים סבורים כי אין חשיבות למידע בנושאים אלו.

ואיזה מחנה פוליטי מושפע יותר מחייו הפרטיים של המועמד? בעוד ש-14% מבין אלה המגדירים עצמם כתומכי ימין או מרכז-ימין סבורים שישי חשיבות למידע אם פוליטיקאי מקבל טיפול פסיכולוגי, הרי בקרב תומכי השמאל והמרכז-שמאל אין לנושא זה כל חשיבות. בעוד שרק 21% הנמנים עם תומכי השמאל העידו שלא יצביעו למועמד הנוטל כדורים פסיכיאטריים, הרי 79% המגדירים עצמם תומכי ימין השיבו כך.

המחקר שבוצע על-ידי מכון "מאגר מוחות" בראשות פרופ' יצחק כץ, נערך בשנים 2006, 2010 ו-2016 ובשבועיים האחרונים נערך סקר משלים נוסף שבו נבחנו עמדות הציבור לגבי חלק מהסוגיות הבוערות שפגשנו במערכת הבחירות האחרונה. בסקר האחרון, שתוצאותיו הובאו כאן, נשאלה השאלה "מה הכי חשוב לך לדעת על פוליטיקאי?". בפני הנחקרים הוצגו האפשרויות הבאות: הולך לטיפול פסיכולוגי,  מקיים רומן מחוץ לנישואים, מקיים יחסים הומוסקסואליים ומשתמש בכדורים פסיכיאטריים. הסקר האינטרנטי הקיף 503 נחקרים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, וטעות הדגימה היא 4.3%. 

דנה רביב אונ' ת"א  (צילום: באדיבות המצולמת)
ד"ר דנה רביב מאונ' תל אביב | צילום: באדיבות המצולמת