מה עוד מבטיחות המפלגות? למיפוי ההבטחות החברתיות של עמותת 121 לחצו כאן