החדשות
מדד הקמפיין

מי המפלגות שמנהלות את הקמפיינים הטובים ביותר בבחירות? פאנל פרשנים ועיתונאים מחלק ציונים ובוחר את הקמפיין המצטיין

1 null 1