החדשות
מה במצע?

מה המפלגות מבטיחות לנו בתחום הדיור, התעסוקה, הבריאות ועוד, רגע לפני שהולכים לקלפי בפעם השנייה ב-2019. בשיתוף עמותת 121