CES
החדשות
החדשות

האם אמר הרב עובדיה יוסף: "כפו עלי להחזיר את דרעי"?

בני ביתו מתעקשים: "שום איום לא הופנה כלפי הרב מי מבני משפחתו באותם ימים". אז מה משמעות הדברים? ומה השיב הרב כשנשאל ערב שחרורו של אריה דרעי מבית הכלא האם יערוך עבורו "מי שבירך" בתפילת שחרית?

שרי רוט | חרדים 10 | פורסם 10/03/15 23:39