הסיפור הבא איננו על מדיניות גבוהה. לא חוץ ובטחון. יש פרטנר אין פרטנר. סיפור קטן החובק את שיטת הממשל. הגושים. הקואליציה. הסחטנות. המנהיגות. בעיית הדיור - אחד הנושאים הכאובים. אחד הכישלונות הגדולים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

ההסכם הקואליציוני, מרץ 2009, סעיף 41.7 קובע: "תוך 60 יום מכינון הממשלה תוכן תוכנית מפורטת שתאפשר הרחבת היצע קרקעות במחירים מוזלים בפרט לזוגות צעירים ולמגזר החרדי". באשר למגזר החרדי - עמדה הממשלה בהתחייבות. עמדה בכבוד.

סעיף 41.4 הכריע לעומת זאת: "הממשלה תקדם הצעת חוק מועצת-מקרקעי-ישראל. בראש המועצה יעמוד שר הבינוי והשיכון עד תום 2010. החל ממועד זה יעמוד בראשה איש ציבור, שימונה על-ידי הממשלה".מודל דומה לרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה.

אבל ש"ס לחצה. התוצאה הגיעה כעבור 5 חודשים, אוגוסט 2009תיקון לחוק רשות מקרקעי ישראל, סעיף 4: "במועצת מקרקעי ישראל יכהנו השר שיהיה יו"ר - וכן 13 חברים נוספים".

כלומר, בחוק החדש אין איש ציבור. אמרו מעתה - יו"ר מועצת מקרקעי ישראל הוא השר והשר הוא יו"ר מועצת מקרקעי ישראל".