בלב הקמפיין של מפלגת "יהדות התורה", שהושק אתמול, ניצבים החששות מפני השוויון בנטל ולימוד בגיל מוקדם של מקצועות ליבה כמו אנגלית ומתמטיקה. נושאים כמו עוני ויוקר המחיה אמנם זוכים להתייחסות אך נדחקים לשולי הקמפיין. על אחת מן הכרזות מופיע באותיות קידוש לבנה השם "אוקלידס", שמו של המתמטיקאי היווני, ומתחת כתוב: "לא, זה לא שם של תרופה. זה מתמטיקאי יווני שהילד ילמד עליו במקום ללמוד משניות".

הקמפיין של יהדות התורה
"הציבור צריך לדעת שיאלץ ללמוד דברים שהוא לא מעוניין ללמוד כרגע"

הקמפיין של יהדות התורה
"מנסים לגייס את הציבור החרדי בכוח"

בכרזה אחרת נזעק בגדול: "קו 7." ובאותיות קטנות מתחת מוסבר כי זהו הקו שנוסע מבני ברק ללשכת הגיוס בתל השומר. המבין יבין את מה שמסביר ל-mako הפרסומאי החרדי מוטי קוטיינר, מנהל הקמפיין: "מנסים לגייס את הציבור החרדי בכוח, אז חשוב לנו להעביר לציבור את המסר שאם הוא לא יבוא להצביע, הוא יצטרך להכיר את דרכי ההגעה לבקו"ם ולבסיסי הצבא. הוא גם יצטרך ללמוד דברים שהוא לא מעוניין בכלל ללמוד כרגע".

-כרגע או בכלל?
"רוב הציבור החרדי כן בעד לצאת לעבודה, אבל לפי סדר היום שלו, בתנאים שלו, מתי שמסתדר לו. לא צריך מגיל 14 להכניס לו את הדברים האלה. בגיל 22 או 23 זה כבר משהו אחר".

קוטיינר מדגיש שהקמפיין לדידו דווקא נועד לשנות את התדמית שיש לחברי הכנסת החרדים. "המטרה להראות שהחרדים לא עובדים בכנסת רק בשביל חרדים, אלא לטובת כלל אזרחי ישראל, מתוך רצון להיטיב עם העם. האחרים לא דואגים לציבור אז חברי הכנסת החרדים הם החרדים היחידים לאזרחי ישראל".

-כיצד זה בא לידי ביטוי?
"בכרזה שבה מפורסם שחברי הכנסת של יהדות התורה הציעו למעלה מ-429 הצעות חוק בנושא החברתי. הם העלו הצעות חוק בנושא החברתי לרווחת הקשישים ופטור ממעונות לסטודנטים, פיצויים לחיילים, פתרונות לנפגעי נחל קישון. ממש נטו רק לעזור לחברה בתחום החברתי, גם אם זה בטיפולי השיניים, הרפואה בפריפריה".

ברשת לא איחרו לצוץ פרודיות וביטויי מחאה שונים לקמפיין שקוטיינר אומר שהוא לא מכיר. "לא מכיר את הפרודיות. אני מתאר לעצמי שיש, תמיד יהיו כאלה שיהיה להם מה להגיד, אבל הם אחוז שולי וזה לא מצריך התייחסות".

פרודיות על הקמפיין של יהדות התורה (צילום: צילום מסך)
פרודיות על הקמפיין של יהדות התורה | צילום: צילום מסך

פרודיות על הקמפיין של יהדות התורה (צילום: צילום מסך)
פרודיות על הקמפיין של יהדות התורה | צילום: צילום מסך