המסע של מועמדי המפלגות השונות לרשימות לכנסת צובר תאוצה לקראת יום הבחירות, אז ייסגרו סופית הרשימות על פי בחירת מתפקדי המפלגות. רבים מן המועמדים מנסים למצב את עצמם בצורות מיוחדות, הכול על מנת למשוך את תשומת לב הבוחרים.

בשנים האחרונות גם האינטרנט הפך להיות נכס למתמודדים, שמנצלים את המדיום האינטרנטי כדי להגיע למקסימום בוחרים פוטנציאליים ולשכנע שדווקא הם, בעזרת סרטון דרמטי או משעשע, ראויים להיות חברים ברשימה המיוחלת לכנסת.

אבל בסוף, יש כאלה שאומרים שבאמריקה - עושים את הדברים קצת יותר טוב.