זאב ז'בוטינסקי (תמונת AVI: חדשות)
זאב ז'בוטינסקי | תמונת AVI: חדשות

סבי היה ראש התנועה הרויזיוניסטית וראש בית"ר, האב הרוחני של תנועת הליכוד ומייסד המורשת עליה מתבססת דרכו של הליכוד.

הליכוד הינו תנועה אידיאולוגית שערכיה הם ערכי בית"ר, שנקבעו ושורטטו על ידי סבי. אם תסולק מורשתו מהתנועה, לא יהיה הבדל עקרוני בין הליכוד לבין מפלגות אחרות. יוותרו רק הבדלים פרסונליים ואינטרסים קבוצתיים.
מורשת וערכים אלה אקטואליים כיום, לא פחות מאשר היו רלבנטיים בתקופת הפעילות של סבי.

המדיניות הבטחונית של עקרון "קיר הברזל" נכונה כיום כמו אז. זה עקרון של צריבה בתודעה של אויבינו את ההכרה שלא יוכלו להשמיד את מדינת ישראל.

העקרונות הכלכליים והחברתיים של "חמשת הממים" - מתן הצרכים הבסיסיים מזון, מלבוש, מעון, מורה ומרפא ע"י החברה למי שידו אינה משגת - מתאימים גם למדיניות הכלכלית של הליכוד בימינו.

נגד הכיסאולוגיה

מנחם בגין היה תלמידו המובהק של סבי. מנהיגותו היתה מבוססת על "הנשמה היתירה" של ערכי ז'בוטינסקי. אבל מאז עזב בגין את ההנהגה, נחלשה השפעת מורשת ז'בוטינסקי בליכוד.

אני מבקש להגיע למעמד של חבר בכנסת, שבו אוכל להשפיע ולחזק את האידיאולוגיה בתנועת הליכוד, לאחר שנים שהכיסאולוגיה דוחקת אותה הצידה. הנושא המיידי בו יהא על ההנהגה החדשה לטפל הוא הישרדות כלכלית על רקע התוהו ובוהו שאוחז בכלכלת העולם, תוך שמירה על צדק חברתי לפי מורשת ז'בוטינסקי.

אינני מתנגד לשלום. להיפך, אני בעד שלום. אולם, ישראל מדיניות הויתורים ללא כל תמורה הייתה שגויה ומסוכנת והדי ההתפוצצויות שלה נשמעים היטב מידי יום בנגב המערבי ובאשקלון. ניתן להגיע לשלום הותוותה במתווה אותו תאר סבי במאמר "קיר הברזל" כבר ב-1923.

מטרותיי הן:
- להחזיר לליכוד את הגאווה וזקיפות הקומה.
- להחזיר לעם את האמונה בצדקת דרכנו ואת האמונה בציונות.
- לשמור שירושלים לא תחולק.
- לשמור על ארץ ישראל מחלוקה מכיון שאסור לנו לאפשר הקמת מדינת אוייב נוספת בתוך שטח
ארץ ישראל המערבית.
- למנוע הפקרת ישובי הצפון ע"י מסירת הגולן.
- להפגין הדר ביתרי בפני כל בית ישראל.

והדרך הראויה ביותר לכך היא מעל דוכן הכנסת.