שר החינוך מוביל בימים האחרונים מהלך שמטרתו להביא את לימודי הליבה לרוב מוסדות החינוך החרדיים. בימים האחרונים הוא כותב את התקנות החדשות לתוכנית להעלאת שכר המורים ב"אופק חדש" וברשתות "המעיין" ו"החינוך העצמאי". המשמעות - הרבה מאוד כסף שיזרום למוסדות אלה.

למעשה, השר מנסה לגרום למוסדות לקיים חוק שכבר חל עליהם - שמחייב אותם ללמד ליבה. קיש מתכוון להתעקש איתם על 100% לימודי ליבה, וינסה לאכוף זאת באמצעות פקחים של משרד החינוך, ולא פקחים של הרשתות עצמן. בית ספר שלא יעמוד בתקנות יצא מתוכנית "אופק חדש" לשנתיים, והמורים לא יקבלו את המשכורות שמוצמדות לתוכנית.

אלא שהמהלך לא צפוי להצליח בקלות. יש חשש שבמוסדות לא ייתנו למפקחים להיכנס ויזייפו לימודי אנגלית למשל. קיש אומר על כך - בית ספר שיימצא שלא מלמד אנגלית, יצא מהתוכנית ולא יקבל את הכסף. המוקש השני הוא שבחברה החרדית אין מורים שהוכשרו ללמד אנגלית ומתמטיקה.

מלבד זאת, סכום הכסף שישולם למורים יוביל לכך שתלמיד בחינוך החרדי יהיה שווה 770 שקל יותר מאשר תלמיד חילוני. משרד המשפטים לא ייתן לזה לקרות והשר קיש בוחן כיצד לקזז את זה ממקומות אחרים. לבסוף, קיש מתכוון לדרוש שמבחני המיצ"ב יעמדו ברמה הנדרשת של לימודי הליבה, וזה יהיה המבחן האמיתי לביצוע ההוראה. אם הוא יצליח - זה יהיה מהלך משמעותי מאוד.