מערכת החינוך במבחן המציאות - סדרת כתבות:

הפרק הראשון: עברית - שפה קשה

הפרק השני: חמש יחידות בלי לדעת אנגלית