לחלק הראשון של התחקיר - כך עוקצים דירות של קשישים עריריים

לחלק השני של התחקיר - עוקץ הירושות: "זו לא החתימה שלו"