CES
החדשות
החדשות

מסמך הרפז – הפרשה שלא פוענחה

לפני יותר משנתיים, חשפו כתבינו רוני דניאל ואמנון אברמוביץ' בתכנית "אולפן שישי" את קיומו של המסמך שכונה אז "מסמך גלנט". עם הגשת דוח מבקר המדינה בנושא, מסכמים השניים את הפרשה עם המסקנות שלא הוסקו ועם חיבוטי הנפש האישיים