בורבה בקשתו (צילום: רויטרס, חדשות)
הרב יונה מצגר עושה סדר | צילום: רויטרס, חדשות

מן המפורסמות הוא כי האדם איננו מתנהג בפומבי כפי שהוא מתנהג בתוככי ביתו - כלפי חוץ משתדל כל אדם להיות מנומס יותר, אדיב יותר ומתורבת יותר, אך בביתו לעיתים הוא מרשה לעצמו "להשתחרר" מנימוסיו ומאופן התנהגותו הרגיל כפי שנוהג הוא בחברת בני אדם.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

על כך נאמר בתפילת השחר "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי", כלומר עלינו להקפיד על התנהגות נאותה בשני מישורים, כאשר את הדגש יש לשים דווקא על ההתנהגות בסתר. אך יחד עם זאת עלינו להתנהג כראוי גם בגלוי כדי לשמש דוגמא לאחרים, ובפני ילדינו ומכרינו.

בליל הסדר כשנגיע ל"יחץ" נחלק, אם ירצה השם, את המצה לשני חלקים - חלק קטן וחלק גדול. את הקטן נשיב לקערה בין שתי המצות ואת הגדול נטמין לצורך ה"אפיקומן". הרעיון הטמון בכך הוא, שהחלק הגדול של המצה מסמל את החלק הגדול והעיקרי שהוא ההתנהגות שבסתר. חלק זה טומנים ומסתירים, ואילו את החלק הקטן מניחים בגלוי, רמז להתנהגותנו הגלויה שמטרתה להקרין על אחרים ולהוות דוגמא אישית.

ליל הסדר מטרתו לחנך וללמד את ילדינו - עיקר המצווה היא "והגדת לבנך", לספר לילדינו את סיפור יציאת מצרים הייחודי שלנו, כיצד זכינו לחירותנו מתוך עול השעבוד, ללמדם על הורתנו והפיכתנו לעם לאחר מסכת התלאות והייסורים שחוו אבותינו. ילדים, אין זה סוד, ניחנו בחושים מחודדים וברגישות גבוהה, באמצעותה הם מבחינים בפרטים דקים ועדינים בהנהגת הוריהם לטוב ולרע. לעיתים הורה סבור שהוא מצליח להסתיר מילדו דבר-מה, אך לבסוף הוא מגלה כי אכן נודע הדבר.

משפחה עורכת סדר פסח (חדשות 2) (צילום: חדשות 2)
להיזהר מפוליטיקה פנים-משפחתית, למצולמים | צילום: חדשות 2

"אדם אינו מסוגל להסתתר מילדיו"

חכמינו ז"ל מסבירים במסכת עירובין ש"ברא כרעא דאבוה" - בנו של אדם הוא כרגלו. כשם שהאדם איננו יכול להסתיר דבר מרגלו, כך אב איננו מסוגל להסתתר מילדיו. למותר לציין מה גדולה תהא ההשפעה על נפשו של ילד בשעה שיגלה שהתנהגותם של אביו או אמו היא לא רק ב'גלוי' אלא גם ב'סתר', דבר אשר יוכיח לו שהכל בא מתוך פנימיותם.

אם כן, מדוע מתירים אנו לגנוב את ה"אפיקומן"?! כי הילד בעצם 'גונב' דווקא את החלק הגדול של המצה החצויה - את ההתנהגות שבסתר, אליה הוא נחשף בבית. בכך אומר כביכול הילד לאביו ולאמו: אמנם התנהגותכם היא בסתר, אך אני מושפע ממנה יותר, כי באמצעותה אני למד על כנותם.

ליל הסדר הוא מפגש משפחתי שלעיתים מזמן סיטואציות טעונות ומעורר סוגיות פנים משפחתיות. עלינו להיזהר בלשוננו ובהתנהגותנו, שכן הילדים בחושיהם קולטים מסרים ומאמצים ערכים והתנהגויות. הם לומדים ממעשינו הגלויים ומאמירותינו שבסתר. מוטב כי נקבל על עצמנו להקדיש את הלילה הקדוש הזה, שכל מהותו העברת המורשת מדור לדור, למען ילדינו ולמען עיצוב דמותם ואישיותם באמצעות התנהגות נאותה בגלוי ובסתר.

ברכתי לכל בית ישראל, שנצא איש איש מ"עבדותו" האישית לחירות אמתית, לשחרור מכל טרדה וכאב, ושנזכה במהרה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבנין בית המקדש. אמן כן יהי רצון! פסח כשר ושמח!