161,081 תינוקות חדשים, ארכיון
למי קראת גוזל נשרים? | צילום: רויטרס

לכל איש יש שם שנתנו לו אביו ואמו. שמו של אדם קובע במידה רבה את תדמיתו בעיני עצמו והסביבה. שמו של אדם אינו עניין טכני ופורמאלי בלבד. לשמו של אדם יש משמעות. לאדם מבוגר יש יכולת להתמודד כראוי עם שמו בעיני עצמו ובעיני סביבתו. לא כן לגבי ילד רך בשנים. ילד חשוף יותר ממבוגר ללעג ולהשפלה מצד סביבתו, אם שמו מוזר ומעורר את סביבתו לשימו לקלס.

מעיון במרשם האוכלוסין מתברר כי יש הורים שלא נתנו דעתם כראוי למשמעות השם שנתנו לילדם ולהשלכות הפוגעניות שעלולות להיות לכך על ילדם. מה תאמרו על שמות כמו גוזל נשרים, מרה, חלון, שולחנה, אדולף, ארנב וגחלילית, אתרוג ואשכולית? בטוחני כי לילדים אלה היה קושי עם שמותיהם בסביבתם, ויש חשש שאף נפגעו משמות אלה.

זלדה בשירה המפורסם "לכל איש יש שם" ביטאה כפי שרק היא יודעת, את משמעותו של שמו הייחודי של כל איש. "לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו", "שנתנו לו חגיו... שנתנו לו תקופות השנה...שנתן לו אלוהים".

חוק השמות מסמיך את שר הפנים לפסול שם אם הוא סבור "שהשם עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו". הצעת החוק שיזמתי מוסיפה נימוק חדש המאפשר לשר לפסול שם במקרה שזה עלול לגרום נזק לקטין. נתינת שם פוגעני ומעליב כמו שמות של קללות ודמויות שליליות, עלול להעמיד את הקטין במוקד של צחוק ולעג ולפגוע בו, בתדמיתו ובביטחונו העצמי.

הצעת החוק מציעה להקים לצד שר הפנים "ועדת שמות ציבורית" בה יהיו חברים עובד סוציאלי, פסיכולוג ומחנך שייעצו לשר ויוכלו לייעץ למשפחות בכל פעם שפקיד הרישום יהיה סבור כי מדובר בשם פוגעני העלול לגרום נזק לקטין.

לכל איש יש שם

ח
ח"כ זבולון אורלב | צילום: חדשות 2

מסקירה שערכה המועצה הלאומית לשלום הילד בעניין הסדרת שמות לקטינים במדינות שונות בעולם עולה כי במדינות דמוקרטיות רבות קיים הסדר המגביל מתן שמות פוגעניים. בשוודיה קיים חוק מ-1982 המגביל את מגוון השמות שניתן לבחור ופוסל שמות מעליבים. בפורטוגל קיימת רשימת שמות אסורים ומותרים.

בנורווגיה החוק מתיר שמות בתנאי שאינם קללות, שמות שליליים, שמות הקשורים במין או שמות מחלות. בפרו יש חוק מ-1988 לפיו לא ניתן להשתמש בשמות מגוחכים, פוגעניים ובניגוד לאמונה דתית.

במדינה רב תרבותית כשלנו, אליה עלו עולים ממאה מדינות שונות, יש להקדיש תשומת לב לכך שילד הגדל בחברה כזו לא יישא שם שיפגע בו. הצעת החוק מאזנת בין הצורך להגן על התפתחותו של הילד ללא רגשי נחיתות ובלי שיהפוך למוקד ללעג והשפלה בשל שמו, לבין חופש הבחירה של הורים במתן השם לילדם.

גם אם מדובר במקרים קיצוניים יש צורך בהתערבות המחוקק כדי להבטיח את שלום הילד מפני נזק בל ישוער. לעיתים הורים כלל אינם מודעים לבעייתיות הטמונה בשם שבחרו והם זקוקים לוועדה מייעצת שתוכל לעזור להם להבין את משמעות השם והקשרו התרבותי.

 ח"כ זבולון אורלב הוא יו"ר הוועדה לזכויות הילד