החקיקה לביטול ״עילת הסבירות״ ריסקה את אמינות עושי המדיניות בישראל. ראש הממשלה הבטיח לשווקים הבין-לאומיים ולרשויות הדירוג שלא יקדם חקיקה כזו ללא הסכמה רחבה, ועל בסיס הבטחה זו נישמר הדירוג של המשק הישראלי. בפועל, החקיקה התבצעה באופן דורסני, ללא דיון מקיף על ההשלכות הרוחביות הרבות, ללא כל הסכמה, תוך התעלמות מוחלטת מהמלצות המומחים בארץ ובעולם ותוך פגיעה במעמד הבין-לאומי של מדינת ישראל. הפרה כה בוטה של התחייבות ראש הממשלה פוגעת קשות באמינותו ובאמינות המשק הישראלי.

קשה להגזים בהערכת ההשלכות הכלכליות השליליות שיפגעו בכל אזרחי ישראל. אלה כוללות פיחות השקל, האצת האינפלציה, פגיעה בבורסה, ירידת ההשקעות, הרחקת משקיעים זרים, פגיעה משמעותית בענף ההייטק, האטה כלכלית, בריחת מוחות, ירידה בהכנסות המדינה ופגיעה במעמד ישראל בשווקים העולמיים. כל זאת בנוסף להעמקת השסע העמוק שנוצר בחברה הישראלית ולהחמרת הפגיעה בלכידות של החברה האזרחית ושל הצבא שכה הכרחיים וחיוניים בתקופה רגישה זו.

האחריות לכשלים אלה מונחת לחלוטין לפתחו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. רק הוא יכול עתה לנקוט בצעדים נחרצים לעצור את הסחף ולמזער חלק מהנזקים שכבר קרו.

כמובן, חקיקת ״עילת הסבירות״ כשלעצמה אינה עדיין סוף הדמוקרטיה. החשש הממשי הוא שחקיקה זו מהווה רק ״מנה ראשונה״ שבעקבותיה תבואנה חקיקות נוספות שיפגעו במעמד היועצים המשפטיים, במעמד שאר שומרי הסף, בעצמאות הוועדה לבחירת שופטים ושיחלישו את יכולתה של הרשות השופטת לבצע ביקורת שיפוטית שכה חיונית לביצור הדמוקרטיה ולמניעת שחיתות שלטונית. חשוב לציין שזה אינו תרחיש דמיוני. ולראיה, שר המשפטים ושרים אחרים בממשלה לא הסתירו את תוכניתם לאימוץ ״המנות הנוספות״ שבתפריט החקיקה. חקיקה מעין זו תמקם את ישראל על מסלול שיוביל לקץ הדמוקרטיה הליברלית, כפי שקרה בהונגריה, בטורקיה, ובמדינות נוספות. על כך מתנהל בכל רחבי הארץ המאבק האדיר המלווה בהפגנות ענק בעוצמה ובגודל חסרי תקדים.

אושרר דירוג האשראי של ישראל (צילום: רויטרס)
אפשר למזער נזקים, סוכנות הדירוג הבין-לאומית מודי'ס | צילום: רויטרס

החקיקה, שאומצה בכנסת בתהליך דורסני וללא הסכמה רחבה, התקבלה בשווקים הפיננסים הגדולים בביקורת סוחפת. תוך יממה הבנקים הבין-לאומיים הגדולים, מורגן סטנלי וסיטי בנק, קיימו הערכת מצב חדשה והחליטו להזהיר את לקוחותיהם מפני הסיכונים החדשים של השקעה בישראל. גם רשויות הדירוג הבין-לאומיות בוחנות מחדש את ההשלכות של החקיקה וקיים חשש ממשי לפגיעה בדירוג שניתן למשק הישראלי. ואכן אתמול (שלישי) חברת הדירוג הגדולה מודי'ס פרסמה דוח חריג על ישראל בו היא מעריכה כי המתחים הפוליטיים והחברתיים עלולים לפגוע בכלכלת המדינה, וזאת בין השאר כתוצאה מהסיכון שהמשך תהליך החקיקה יחליש את האיזונים והבלמים בין מוסדות השלטון ועלול גם לגרום למשבר חוקתי.

כל חישוב הגיוני של השוואת אומדן העלות של ההפיכה המשטרית עם אומדן התועלת, מביא למסקנה החד-משמעית כי הנזק מהרפתקה זו גדול עשרת מונים מהתועלת. בשלב זה, כל יום שעובר ללא צעדים מתקנים, מקבע את התדמית השלילית של המשק הישראלי ומרחיק משקיעים. על רקע אובדן האמינות, סביר מאוד שהבטחות שאינן מגובות בצעדים קונקרטיים מידיים יתקבלו בספקנות ולא יעצרו את הסחף. לכן חשוב לנקוט בצעד שיש סיכוי שירשים את השווקים ברצינותו. על ראש הממשלה להתייצב בדחיפות בפומבי ולהצהיר קבל עם ועדה, ובאופן המחייב ביותר, כי לא תהיינה ״מנות נוספות״ ולא תהיה כל חקיקה נוספת ללא הסכמה רחבה, לא עכשיו ולא בעתיד. בהיעדר הצהרה פומבית כזו הבידוד של ישראל יגבר, הלכידות לא תשתקם, והנזקים הכלכליים יהיו גדולים ובלתי הפיכים.

>>> פרופ' יעקב פרנקל הוא נגיד בנק ישראל לשעבר, חתן פרס ישראל לכלכלה