בימים האחרונים החליט שר האוצר לעצור העברה של 200 מיליון שקלים שהובטחו בתוכנית החומש לצמצום פערים בין ערבים ויהודים, לצורך תגבור התקציב השוטף של הרשויות המקומיות הערביות. בזמן שסמוטריץ' לא מנסה להסתיר את האג'נדה הפוליטית הגזענית שעומדת בבסיס ההחלטה, הרי שהוא כן מנסה להציג אותה ככזו שמבוססת על טיעונים מקצועיים וענייניים. אבל כשבודקים את הנתונים שעליהם הוא מבסס את הטענות ה"מקצועיות" שלו מתגלה שהן עובדתית שגויות ומטעות את הציבור.

סמוטריץ' טוען ש"מדובר בכסף קואליציוני פוליטי שניתן בדרישת רע"ם ומנסור עבאס" ואין לו שום הצדקה מקצועית. מבחינתו, הרשויות הערביות מקבלות את מענק האיזון שנועד לסייע לרשויות מוחלשות בדיוק כמו כל רשות אחרת במדינת ישראל ועל בסיס קריטריונים שוויוניים. "אין ולא הייתה שום הצדקה בעולם להעדיף עוד יותר את הרשויות הערביות ולתת רק להן מענק מיוחד שהרשויות המוחלשות במגזר היהודי לא מקבלות, מלבד דרישה פוליטית של עבאס שביקש לעשות הון פוליטי על תקציב המדינה ולשחד את בוחריו בחברה הערבית", לדבריו.

העובדות לא מסתדרות עם האג'נדה

על בסיס מחקר שביצענו על מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות, אנחנו יודעים להגיד שמדובר בשקר מוחלט ובהטעיה של הציבור. יש הצדקה ברורה לתת לרשויות הערביות מענק מיוחד שהרשויות היהודיות המוחלשות לא מקבלות. לאחר עשרות שנות אפליה ממוסדת ומכוונת - יש פערים עצומים בין ההכנסות של רשויות מוחלשות יהודיות וערביות. במחקר שביצענו מצאנו שהפער בהכנסה השנתית הממוצעת בין רשויות יהודיות וערביות באשכול סוציו-אקונומי 1–5 עומד על כ-3,700 שקלים בממוצע לתושב. הפער הזה מתרגם לפערים עצומים בהוצאות השנתיות של הרשויות על חינוך (פער של כ- 11,000 שקלים לתלמיד) ורווחה (פער של כ-6,000 שקלים למטופל). כלומר, הפערים בהכנסות פוגעים משמעותית ביכולת של הרשויות המקומיות הערביות לתת שירותים שוויוניים לתושבים שלהם.

בניגוד לטענתו של סמוטריץ', מענק האיזון לא מתקן את הפער הזה - כי בשונה ממה ששר האוצר כותב, מענק האיזון, כמו הרבה נוסחאות הקצאה ממשלתיות, לא מבוסס על קריטריונים שוויוניים, ובדומה להרבה נוסחאות הקצאה לא לוקח בחשבון את המאפיינים הייחודיים של היישובים הערביים, ולכן מייצר אפליה בהקצאה. כך למשל, הנוסחה קובעת שהמענק יגדל עבור רשויות שממוצע ההכנסה שלהן מארנונה לנפש עוברת סף מינימלי, ואילו ממוצע ההכנסה הארנונה לנפש ברשויות הערביות נמוך משמעותית מהסף, בעיקר בשל אפליה בהקצאת תקציבים וקרקעות לפיתוח אזורי תעשייה. בנוסף, הנוסחה מגדילה את המענק עבור רשויות שקולטות עולים חדשים, קריטריון שרלוונטי אך ורק לרשויות יהודיות ומעורבות. מתוך ההכרה של משרדי הממשלה בעיוותים שקיימים במענק האיזון, הוחלט במסגרת החלטת הממשלה 550 "להקים צוות אשר יבחן ויביא הצעה לעדכונים ותיקונים לנוסחת חלוקת מענק האיזון לרשויות מקומיות לאור השינויים שחלו מאז שנקבעה". צוין בהחלטה כי "הממשלה רושמת את הודעת מנכ"ל משרד הפנים ומשרד האוצר, כי בכוונתם לפעול לביצוע שינויים ועדכונים בקריטריונים", אולם הקריטריונים לא תוקנו עד היום.

בניגוד לטענתו של סמוטריץ', תוכנית החומש לחברה הערבית איננה "כסף קואליציוני של הממשלה הקודמת", אלא תוכנית מקצועית שהוכנה על ידי רוב משרדי הממשלה, תכנונה התחיל עוד בממשלת נתניהו הקודמת, והיא מהווה המשך לתוכנית קודמת שגם היא בוצעה בתקופת ממשלת נתניהו.

אז לא שצריך לשכנע שהאג'נדה של שר האוצר היא אנטי-ערבית באופן מובהק, אבל כן כדאי לחשוף את השקרים שהוא מספר בניסיון שלו להציג אותה כמבוססת על סטנדרטים מקצועיים כלשהם.

בצלאל סמוטריץ' במצעד הדגלים בירושלים (צילום: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES, Getty Images)
כל גורמי המקצוע נגד, אבל האג'נדה מנצחת (ארכיון) | צילום: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES, Getty Images

צריך לחזור ולהגיד את האמת הפשוטה – גזענות ומקצועיות לא נפגשות. תיקון האפליה של החברה הערבית הוא לא טובה פוליטית שבנט עשה לעבאס. מדובר בזכות יסוד של האזרחים הערבים, חובה של הממשלה, וגם אינטרס ממעלה ראשונה של כל האזרחים שחיים פה - ערבים ויהודים. החיים שלנו פה הם לא משחק סכום אפס, יש בינינו תלות הדדית וככל שהמציאות שלנו תהיה יותר שוויונית, כך יהיה טוב יותר לכולם.

>>> עימאד ג'ראיסי הוא מנכ"ל מרכז אינג'אז

>>> עופר דגן הוא מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי-אופוק