מבצע "מגן וחץ" נועד לקנות עוד תקופה של שקט ביטחוני יחסי ולא לחולל שינוי יסודי בעזה. שינוי כזה מחייב מבצע עמוק, רחב וממושך, שמחיריו מעמידים בספק את כדאיותו. החלופה לו היא "תפיסת הסבבים": שימור השקט על ידי ההרתעה המושגת בסבבי הלחימה, תוך הסתייעות במנופים להגדלת מחיר ההפסד ולהחלשת כדאיות ההתקפות על ישראל.

יעדיה העיקריים של המדיניות הישראלית מול עזה, במסגרת אסטרטגיה זו, הם: 

  1. הרחקת ה"סבב" הבא והשפעה על משכו, על עוצמתו ועל תוצאותיו - לכשיתרחש.
  2. מניעה וסיכול של ניסיונות גורמי הטרור ברצועת עזה להפעיל טרור משטחי יו"ש וישראל.
  3. החלשת השפעותיה של חמאס בזירות שמחוץ לרצועת עזה.
  4. השבת האזרחים הישראלים וגופותיהם של חללי צה"ל, המוחזקים בידי חמאס.

יתרונה העיקרי של "תפיסת הסבבים" טמון בשקט הזמני שהיא מעניקה. כדי למצותו, חיוני לנהל בחסותו מערכה שיטתית, בפרופיל נמוך, לבלימת ההתחמשות בעזה. מוכנות האויב בתחום זה מהווה שיקול מפתח בהחלטותיו על לחימה בישראל ומשפיעה באופן מכריע על ביצועיו. מכאן החשיבות הרבה שיש לייחס למאמץ זה.

צנ"ל תוקף מטרות העזה (צילום: AP)
למנוע את חידוש מלאי האמל"ח בעזה, מבצע "מגן וחץ" | צילום: AP

חידוש מלאי האמל"ח, הגדלתו ושיכלולו מתבצעים על ידי מערכי הייצור של הארגונים בעזה (תע"ש מקומי). על פי רוב, הייצור מתבצע בתוך שטחי הרצועה, תוך שימוש באמצעים וחומרים המועברים אליה מישראל או משטח מצרים.

אמצעים דו-שימושיים, שמועברים לעזה לשימושים אזרחיים לגיטימיים, מהווים מרכיבים קריטיים בתהליכי הייצור. ישראל מודעת לכך ומתירה את הכנסתם, תוך ניהול הסיכונים הנובעים מכך.

ואולם, תהליך קבלת ההחלטות הישראלי בתחום הזה חשוף להטיות ועלול לתת העדפה לשקט בטווח המיידי, על חשבון האינטרס למנוע התחמשות. ראשית, בגלל הפקפוק בתוחלתו של המאבק בתחום זה לאור מלאי התחמושת שכבר קיים אצל היריבים. שנית, לנוכח אתגר הפיקוח והמעקב על מרכיביו. שלישית, לאור תסמונת "הצפרדע המתבשלת" הקיימת גם ביחס אליו, וכן לאור אתגר הפיקוח והמעקב. רביעית, לאור הפיתוי שלא להפר את השקט, שמוצדק גם על ידי הרצון לצמצם זירות פעילות.

לאור זאת, נכון מצד הדרג המדיני בישראל ללוות את ההחלטה על הפסקת אש בקביעתם של כללים נוקשים, ומנגנוני מעקב ופיקוח לעצירת התחמשותו של האויב. נכון להגדיר למערכת הביטחון את בלימתה של ההתעצמות ואת הפגיעה במרכיבי האיכות שלה, כיעד מרכזי ל"מערכה שבין המערכות" ולהטיל עליה להציג תכנית פעולה שיטתית ומדידה, בתחום הזה

בתוך כך, חיוני להקשיח את המדיניות במתן היתרים להכנסתם לעזה של חומרי גלם ואמצעים דו-שימושיים ולתבוע ממצרים לאמץ מדיניות זו גם ביחס למה שעובר משטחה. בנוסף לכל זאת, ראוי לגבש תכנית לפגיעה בפעילות מערכי הייצור בפרופיל מותאם למציאות ההסדרית בעזה ולנצל הזדמנויות לפגיעה באתרים ובנכסים השייכים למערכים אלה.

ככל שנשקיע בעת-שגרה בבלימת ההתעצמות, כך נאריך את תקופת השקט ונפחית את עוצמת הסבב לכשיגיע.

>>> מאיר בן שבת שימש כיועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בשנים 2017-2021. קודם לכן כיהן כראש המרחב הדרומי וכראש האגף הארצי בשירות הביטחון הכללי. כיום משמש כראש מכון "משגב" לאסטרטגיה ציונית ולביטחון לאומי בירושלים