המעשים של נתניהו בישיבת הממשלה אתמול היו בניגוד להסכם הקואליציוני, בניגוד לעמדת היועמ"ש ובניגוד לחוק היסוד שנתניהו עצמו ושריו חוקקו והצביעו בעדו. 

אלא שבתום ישיבת הממשלה וברקע הביקורת שהושמעה, נתניהו נבהל מעצמו. לאחר המינוי של אקוניס הוא ביקש ממנדלבליט שיבקש מבג"ץ 48 שעות נוספות לדיון על אודות הנושא, זאת - אחרי שהמעשה הבלתי חוקי שלו כבר היה בבחינת מעשה עשוי. 

מרבים להשוות את מה שקרה אתמול לאירועים בגבעת הקפיטול. אולם, ההשוואה לא תקפה. שם הפורעים פרצו את דלתות הקפיטול כדי לפגוע במחוקקים. במקרה שלנו - המחוקקים עצמם הם-הם הפורעים. 

נוכח חומרת המעשים, כדאי להזכיר את חוק שירות הביטחון הכללי. סעיף 7א' קובע ששב"כ מופקד על סדרי המשטר הדמוקרטי. סעיף 7ב מוסיף ששב"כ יפעל למניעה ולסיכול של פעילות לא חוקית הפוגעת בסדרי המשטר הדמוקרטי. 

אפשר לסכם שמה שאירע אתמול, מוטב שלא היה בא לעולם כלל.