פריגת
החדשות
החדשות

סדר עולמי - 9.4.2011- חלק א'

דפנה ליאל עם סיכום החדשות מהעולם

ווישוז