CES
החדשות
החדשות

מדונה בישראל

חיכינו וציפינו ובלילה זה קרה: מדונה, סוף סוף נחתה בישראל, לקראת שתי ההופעות. זהו ללא ספק יום חגם של הפאפרצי שיעשו הרבה בשביל ללכוד את המלכה ברקע ארץ הקודש