החשדות שמייחסת המשטרה לתושבת הרצליה הנראית בצילומים, חמורים מאוד. לפני כמה ימים התקבל במחלקת חומרים מסוכנים במשטרת מחוז תל אביב מידע שאותה אישה מוכרת ציאניד לכל המרבה במחיר, גם לעבריינים וגם לפלסטינים.

במשטרה החלו לחקור את הפרשה ועצרו אותה.  בחקירתה היא הודתה במעשים המיוחסים לה, אך טענה כי היא לא ידעה שזה לא בסדר. היום נתן אחד החוקרים דוגמא לנזק שהיה יכול להיגרם אם פלסטיני היה לוקח את אותו רעל מסוכן ומשליך אותו לבאר מים.