CES
החדשות
החדשות

צפירת הרגעה מהבורסה

עדכונים מסגירת יום המסחר בתל אביב, שהתחיל בירידות שערים חדות והמשיך במתונות. רונן אביגדור, מנכ"ל ל מנורה מבטחים קרנות נאמנות מספר על הרגעת הלקוחות והמשקיעים